top of page

Mentor Coaching 

Według International Coach Federation mentor coaching to spotkania w których uczestniczą coach i mentor a ich celem jest rozwijanie umiejętności zawodowych coacha. Proces ten opiera się o współpracę, docenienie i dialog. Spotkania takie mają

w sobie elementy coachingu, zawierają informacje zwrotne. Celem spotkań jest zwiększenie umiejętności w zakresie coachingu prowadzonego zgodnie

z podstawowymi kompetencjami ICF.

 

Szkolenie zawodowe nie musi być samotną ścieżką. Wsparcie, na które mogłam liczyć ze strony moich mentorów było dla mnie rozwojowym doświadczeniem. Otrzymałam profesjonalną opiekę, która pozwoliła mi na doskonalenie zawodowe. Teraz jako akredytowana coachini International Coach Federation

z powtórną akredytacją na poziomie ACC, realizuję indywidualne sesje mentor coachingu wg zasad ICF.

 

Spotkania mentor coachingu mają charakter indywidualny. Odbywają się w ustalanym z klientem cyklu. Mogą to być także pojedyncze spotkania konsultacyjne. Jedno spotkanie trwa 60 minut.

Spotkania odbywają się w kontakcie osobistym  lub on line.

W związku z pandemią sesje terapeutyczne oraz konsultacje w gabinecie odbywają się z  zachowaniem zasad bezpieczeństwa (obowiązuje min. dezynfekcja rąk, prawidłowe zakrywanie nosa i ust maseczką, zachowanie dystansu społecznego

1,5-2 m).

image.png
imageicf.png
bottom of page