top of page

Psychoterapia

Pracuję terapeutycznie w oparciu o nurt psychodynamiczny. Podejście psychodynamiczne zakłada, że na życie człowieka mają wpływ nieświadome impulsy, konflikty, pragnienia, lęki. Psychoterapeuta towarzyszy pacjentowi w poznawaniu wpływu nieświadomych części psychiki na funkcjonowanie m.in. na budowanie relacji z innymi, na postrzeganie siebie. 

Psychoterapia jest długoterminową, często niełatwą, pracą. Decyzja o rozpoczęciu terapii może wynikać z potrzeby podjęcia leczenia, z potrzeby samorozwoju, wejścia na drogę indywiduacji ale czasami powodem rozpoczęcia terapii jest dojmujące cierpienie czy tęsknota.

Terpia odbywa się w formie indywidualnych spotkań w gabinecie, najczęściej jedna lub dwie sesje w tygodniu. Jedna sesja trwa 50 minut. Rozpoczęcie procesu terapeutycznego poprzedzają 2-3 spotkania konsultacyjne. Sesje online przewidziane są dla osób, które z różnych powodów nie mogą przyjść do gabinetu.

Pracuję terapeutycznie z osobami dorosłymi, po 18 roku życia. Pracę kliniczną poddaję stałej superwizji.

Zakres pracy: trudności w wyrażaniu i przeżywaniu emocji, niskie poczucie własnej wartości, nadmierne poczucie winy i wstydu, nadużycia emocjonalne, niepokój, samotność, lęk, obniżony nastrój, długotrwała żałoba, kryzys w związku, kryzys zawodowy, przedłużający się  stres, poszukiwanie sensu życia.

Jestem w trakcie całościowego kursu psychoterapeutycznego akredytowanego przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. ​Należę do Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, Oddział Krakowski oraz do Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej. Pracuję w oparciu o Kodeksy Etyczne obu towarzystw.

W związku z pandemią sesje terapeutyczne oraz konsultacje w gabinecie odbywają się z  zachowaniem zasad bezpieczeństwa (obowiązuje min. dezynfekcja rąk, prawidłowe zakrywanie nosa i ust maseczką, zachowanie dystansu społecznego 1,5-2 m).

bottom of page